Druhny i Druhowie 

 

Realizując postanowienia Uchwały Rady Naczelnej ZHP Nr 81/XXXVI z dnia 18 maja 2013 roku pkt. 10, podajemy do wiadomości informacje 
w sprawie zasad i trybu przekazywania składek członkowskich za rok 2014 i lata kolejne.

 

Konto składkowe ZHP Chorągwi Kieleckiej

rach. bankowy: 40 1930 1800 2630 0600 9403 0018

 

Dodatkowe informacje:

1) Hufce przekazują należne składki członkowskie kwartalnie z zachowaniem terminów:

    - 25 marca/za I kwartał 

     - 25 czerwca/za II kwartał  

     - 25 września/za III kwartał 

     - 25 grudnia/za IV kwartał 

    W tytule przelewu należy wskazać numer noty księgowej na podstawie której zostały 

    naliczone składki członkowskie Hufca.

2) Na wskazany powyżej rachunek bankowy nie należy przekazywać składek 

    członkowskich naliczonych za 2013 rok i ewentualnych zaległości składkowych z lat 

    ubiegłych. Składki za ten okres należy przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy

    73 1930 1800 2004 0040 3436 0001

3) Z dniem 1 stycznia 2014 roku nie będą przyjmowane wpłaty składek członkowskich 

    w formie gotówkowej, do kasy Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej.

4) Składki członkowskie należy regulować zgodnie z terminami określonymi w ww. 

    uchwale, tylko i wyłącznie na podstawie noty księgowej otrzymanej z Wydziału 

    Finansowo-Księgowego ZHP Chorągwi Kieleckiej.

 

http://dokumenty.zhp.pl/pliki/glowny_20130527_112417_3681_podstawowa_skladka_czlonkowska.pdf

 

Czuwaj!

Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
phm. Grzegorz Pietrala

 

Składki Członkowskie 2014

PRZEJDZ DO TABELI