Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejWSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Z-ca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

hm. Małgorzata ŚLASKA
malgorzata.slaska@kielecka.zhp.pl