Księgowość Chorągwi Kieleckiej

tel.: 41-34-465-55;
e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

 

dh. Joanna Pawłowska
Skarbnik i Główny Księgowy:

e-mail: skarbnik@kielecka.zhp.pl

 

 

 

 

 

 

 

dh. Agnieszka Gąsiorowska
Z-ca Głównego Księgowego

e-mail: agnieszka.gasiorowska@kielecka.zhp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dh. Sylwia Kaczmarczyk
Księgowa