Interpretacje podatkowe dla działalności ZHP

Druhny i Druhowie w załączeniu przekazuję scany interpretacji indywidualnych wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego.
Interpretacje określają zasady opodatkowania dla poszczególnych działalności realizowanych przez terenowe jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego. Jeżeli Druhowie nie mieli jeszcze okazji poznać treści ww. dokumentów, to proszę o zapoznanie się z nimi.


Czuwaj!

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej