ZMIANA WZORU DOKUMENTÓW

2011-01-13 07:45

Druhny i Druhowie 

Informujemy że zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. zmianie uległy wzory ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tych zadań.

Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala
 

Wzory dokumentów do pobrania na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej