Program Finansowo-Księgowy „E-Hufiec”

2014-01-10 12:00

Miło nam poinformować, że z dniem 01 stycznia 2014 r. został wprowadzony do stosowania w ZHP Chorągwi Kieleckiej program finansowo-księgowy na platformie internetowej. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko uprości, ale przede wszystkim skróci czas jaki dotychczas Komendy Hufców ZHP musiały poświęcić na sporządzenie comiesięcznych sprawozdań finansowych. Większość Skarbników Hufców przeszła już wstępne szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i obsługi programu.

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących programu udziela Pani Joanna Pawłowska i Pani Agnieszka Gąsiorowska
(tel. 41 344 65 55).

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej

11 lipca 2013 Księgowość nieczynna

2013-07-02 13:29

Czuwaj!

Informuję, że ze względu na szkolenie wewnetrzne

Wydział Finansowo Księgowy ZHP Chorągwi Kieleckiej

w dniu 11 lipca 2013 roku będzie NIECZYNNY

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej

Nabór ankiet aplikacyjnych do wniosku ZHP Chorągwi Kieleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r.

2013-04-06 00:01

 

Druhny i Druhowie 
Z dniem dzisiejszym zakończona została procedura naboru ankiet aplikacyjnych do opracowywanego wniosku o dotacje ze środków Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje, że w składanym wniosku na wsparcie zadania "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r." w ramach otwartego konkursu ujęte zostaną formy wypoczynku zgłoszone przez Komendy Hufców ZHP:

  1) Busko Zdrój
  2) Jędrzejów
  3) Kielce Miasto
  4) Kielce Południe
  5) Kielce Powiat
  6) Końskie
  7) Ostrowiec Świętokrzyski
  8) Opatów
  9) Pińczów
10) Sandomierz
11) Starachowice
12) Staszów
13) Szczekocińsko-Włoszczowski
Dziękujemy wszystkim Komendom Hufców ZHP za terminowe przesłanie materiałów, ankiet aplikacyjnych.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala

Uwagi: w wyniku weryfikacji nie zakwalikowana została 1 ankieta aplikacyjna - dot. KH Ostrowiec Świętokrzyski /zgłoszona forma wypoczynku poniżej 10 dni/

Termin złożenia ankiet aplikacyjnych do wniosku - KO Kielce - wypoczynek letni 2013

2013-04-03 10:27

Wydział Pozyskiwania Środków ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje o warunkach, dot. konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku"
Konkurs ogłoszony został w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2013 z 28 marca 2013 roku. Podstawowe informacje w zakresie opracowywanego wniosku zostały przekazane Komendantom Hufców w trakcie Narady Komendantów w dniu 13 marca 2013 roku. Termin złożenia ankiet aplikacyjnych przez Hufce upływa z dniem 5 kwietnia 2013 roku - godz.16.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione we wniosku 
o dotacje. 
Informacja szczegłówa została przesłana do Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej w formie elektronicznej.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej

KRS Organizacji

2013-03-04 11:48

Czuwaj!
W związku ze zmianami przepisów dotyczących wydawania odpisów KRS
ZHP Chorągiew Kielecka informuje, iż z dniem dzisiejszym nie wydaje kserokopii odpisu KRS Stowarzyszenia.
Aktualny odpis z KRS-u można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t  

Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
phm. Grzegorz Pietrala

Zmiany wysokości warunków rozliczania podróży służbowych

2013-03-01 11:12

Druhny i druhowie,

Wydział Finanso-Księgowy ZHP KCh przypomina o zmianach, które weszły w życie z dniem 01.03.2013 w zakresie wysokości oraz warunków ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą słuzbową. 

 

Zmianie uległy wysokości przysługujących diet i ryczałtów, szczegółowe informacje znajdują się w załączonym linku

http://kielecka.zhp.pl/gofin.pdf

 

Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5(335) z dnia 1.03.2013r.
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 

Zapytanie Ofertowe

2012-08-16 12:33

Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług z zakresu medycyny pracy
 
Szczegóły zapytania do pobrania TUTAJ

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2012 r do godziny 16:00 na adres: kielecka@zhp.pl

 

Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
phm. Grzegorz Pietrala 

X zebranie Rady Naczelnej ZHP

2011-12-20 10:22

17 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się X zebranie Rady Naczelnej ZHP. Uczestniczyli w nim również członkowie Głównej Kwatery z naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą.

Porządek obrad przewidywał oprócz spraw organizacyjnych przyjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich oraz zatwierdzenie kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Po rozpoczęciu zebrania Rada dokonała zmian w swoim składzie - stwierdziła wygaśnięcie mandatu - w związku ze złożoną rezygnacją -hm. Jarosława Słomy z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i hm. Roberta Zienkiewicza z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej oraz na wniosek Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP wybrała do składu Rady phm. Piotra Walburga.

Dyskusja na temat projektów dotyczących składki członkowskiej była długa i wnikliwa. Komisja ekonomiczna RN po analizie ankiet otrzymanych z hufców nie zarekomendowała żadnego z trzech przedstawionych projektów (dwa złożyła Główna Kwatera ZHP, trzeci – wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał M. Socha). Proponowała pozostawienie na rok 2012 dotychczasowych uregulowań, motywując swą decyzję koniecznością dalszej pracy nad całym systemem składkowym. Część członków Rady, jak również przedstawiciele Głównej Kwatery, przedstawiali argumenty za podwyższeniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Dyskutowano również o sposobach naliczania i dystrybucji składki. Poszczególne rozwiązania cząstkowe poddawano pod glosowanie.

W rezultacie Rada Naczelna przyjęła uchwałę nr 52/XXXVI w sprawie podstawowej składki członkowskiej, której najważniejszym postanowieniem jest podniesienie składki rocznej do 48 zł, przy zachowaniu dotychczasowego naliczania na podstawie stanu na dzień 31 grudnia. Komisja ekonomiczna będzie nadal pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi składek oraz finansowania organizacji.

Następnie po prezentacji dokonanej przez skarbnika ZHP hm. Lucjana Brudzyńskiego, który omówił poszczególne części planowanego budżetu Głównej Kwatery, Rada podjęła uchwałę nr 53/XXXVI w sprawie zatwierdzenia kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Zebranie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i odśpiewaniem w kręgu „Bratniego Słowa”.


hm. Halina Jankowska
sekretarz Rady Naczelnej ZHP

Zmiany zasad rozliczeń

2011-04-20 13:49

Czuwaj!

W dziale do pobrania zostało zamieszczone pismo Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Zmian Zasad Rozliczeń Finansowych Hufców, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 roku. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią pisma

phm. Grzegorz Pietrala