Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejWSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Jan Strzemecki

2018-01-25 11:50

 

W dniu 24 stycznia zmarł Jan Strzemecki - Tata pwd. Joanny Pawłowskiej - Skarbniczki ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Łączymy się w smutku z Druhną Joanną i jej całą Rodziną.
Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Strzemeckiego odbędą się 27 stycznia (sobota) o godz. 12.00 w kościele pw. MB Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim.

 

Kurs podharcmistrzowski - edycja 2018

2018-01-11 09:14

Przyszli PODHARCMISTRZOWIE,

Zapraszamy Was na organizowany przez ZKK Chorągwi Kieleckiej

KURS PODHARCMISTRZOWSKI „W CHMURACH…”

Kurs podharcmistrzowski to moment przełomowy w działalności instruktorskiej. Kończy się czas odtwarzania tego co nam znane, a rozpoczyna się czas kreowania rzeczywistości całkiem od nowa.

 

Dla kogo?
Kurs jest przeznaczony dla osób które:

  • Minimum realizują próbę podharcmistrzowską
  • Chcą osiągnąć wyższy poziom kompetencji instruktorskich i społecznych
  • Nie boją się wychodzić poza schemat i odkrywać wciąż nowych przestrzeni
  • Chcą stać się motorem napędowym dla swoich harcerskich środowisk

Termin:
I Zjazd: 22-25.02.2018 (od wieczora w czwartek do południa w niedzielę)
II Zjazd: 16-18.03.2018 (od wieczora w piątek do południa w niedzielę)

Miejsce:
Schronisko Młodzieżowe lub Ośrodek Harcerski na terenie Województwa Świętokrzyskiego – zależnie od ilości uczestników – informacja zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

Informacje i zgłoszenia:

Wypełnioną ankietę aplikacyjną wraz z filmem* w formie elektronicznej należy przesłać na adres: zkk@kielecka.zhp.pl do 9 lutego 2018r. Pod tym adresem otrzymacie również wszelkie potrzebne Wam informacje. 

Koszt:

250,00 PLN Chorągiew Kielecka,
300,00 PLN uczestnicy spoza Chorągwi Kieleckiej.

Wpłat należy dokonywać do dnia 9 lutego 2018 r. na dane:
ZHP Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a 25-811 Kielce
nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 
tytułem: dodatkowa składka zadaniowa kurs podharcmistrzowski

* Zgłaszając się na kurs należy nagrać 2-3 minutowy film, w którym zgłaszający się powinien zawrzeć takie informacje:

- Przedstawienie własnej osoby
- Ja w ZHP (czym się zajmuję, co lubię robić, w czym jestem dobry)
- Prywatnie zajmuję się
- Moje pasje, zainteresowania
- Oczekiwania wobec kursu

Serdecznie zapraszam
hm. Piotr Wychowaniec
Komendant Kursu

Harcerska Akcja Zimowa 2018

2018-01-08 09:22

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Zimową 2018 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. 
  2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

  • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie) 
  • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)" 

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HALiZ

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.

60. Harcerski Rajd Świętokrzyski

2017-12-27 12:20

Zapraszamy Was na Jubileuszowy Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski!

Rok 2018 to rok jubileuszy. Świętujemy w nim 100-lecie odzyskania Niepodległości i 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego, a Senat RP ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Ponad to już po raz 60-ty przemierzać będziemy razem z wami świętokrzyskie szlaki.

Rajd to więc będzie szczególny, ale nie tylko dlatego.Po raz pierwszy zabraknie na nim ikony starachowickiego harcerstwa, pomysłodawcy i wieloletniego komendanta Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich, kogoś kto był z nami zawsze przez te 60 lat – druha harcmistrza Stefana Derlatki. Człowieka, który uczył wszystkich „mądrego patriotyzmu” oraz pokazywał piękno naszej świętokrzyskiej ziemi tak licznie zroszonej krwią bohaterów. Jego testament poniesiemy dalej wędrując po „Puszczy Jodłowej” i wspominając jego „barwne opowieści”. I jak co roku zameldujemy: Druhu Stefanie... Idzie Rajd!

Musicie tam być razem z nami. Na co czekacie? Pakujcie plecak, sznurujcie treki – przygoda na Was czeka. My też. Nie może Was tam zabraknąć!

Regulamin i więcej szczegółów znajdziecie na http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/

Życzenia Świąteczne

2017-12-22 13:18

Komenda i instruktorzy Chorągwi Kieleckiej ZHP składają życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością, a błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy wam każdego dnia.

Betlejemskie Światło Pokoju 2017

2017-12-07 10:12

Już po raz 27. zapłonie Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”.

Kielczanie będą mogli odebrać światło na uroczystym przekazaniu światła 17 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 w Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kielcach, ul. Mieszka I 48, a także później w komendach kieleckich Hufców i Chorągwi ZHP.

Odznaka Chorągwiana Jodła 2018

2017-12-04 13:36

Drodzy drużynowi!

W Wasze ręce oddajemy Regulamin edycji 2018 Odznaki Chorągwianej Jodła. W tym roku jej zdobywaniu będzie towarzyszyć myśl przewodnia - Niepodległa. 

Celem zdobywania odznaki jest kształtowanie wśród świętokrzyskich harcerek i harcerzy postaw obywatelskich przez przybliżenie postaci Stefana Żeromskiego – bohatera ZHP Chorągwi Kieleckiej, poznanie swojego miejsca zamieszkania, jego historii, tradycji i zabytków, a także poznanie ciekawych osobowości „Małych Ojczyzn”, realizację działań społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej. Rok 2018 - 100-letnia rocznica odzyskania niepodległości - powinna wszystkich z nas zmobilizować do jeszcze aktywniejszego jej uczczenia poprzez całoroczne działania zakończone uroczystościami 11 listopada.

W tym roku Odznakę będzie można zdobywać w stopniu srebrnym oraz w stopniu brązowym.

Termin zgłoszeń: 1 - 31 stycznia 2018 roku 

Termin realizacji: 1 stycznia - 11 listopada 2018 roku 

Termin przesłania sprawozdania z realizacji zadań:  23 listopada 2018 roku 

Szczegółowe informacje na temat Odznaki Chorągwianej „Jodła” zawarte są w Regulaminie oraz Zadaniach na rok 2018.

Ankieta zgłoszeniowa

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

tel. 41 344 65 55 

e-mail: jodla@kielecka.zhp.pl 

https://www.facebook.com/ChKieleckaZHP  

Chorągwiana Akcja Szkoleniowa - edycja jesień 2017 - szczegółowy program

2017-11-02 13:21

W załączeniu znajdziecie szczegółowy program najbliższego spotkania w ramach Chorągwianej Akcji Szkoleniowej.

24 – 26 listopada 2017, Klasztor na Karczówce. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Chorągwianej Akcji Szkoleniowej, którą kierujemy do instruktorów naszej chorągwi. 

Zaczynamy w piątek 24 listopada o godz. 17:00 a kończymy obiadem w niedzielę 26 listopada.

Zgłaszać na wydarzenie możecie się pod tym linkiem.

Chorągwiana Akcja Szkoleniowa - edycja jesień 2017

2017-10-18 12:01

24 – 26 listopada 2017, Klasztor na Karczówce. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Chorągwianej Akcji Szkoleniowej, którą kierujemy do instruktorów naszej chorągwi.

Zaczynamy w piątek 24 listopada o godz. 17:00 a kończymy obiadem w niedzielę 26 listopada. Zachęcamy do zgłaszania się przez formularz.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 listopada lub wyczerpania ilości wolnych miejsc.

Osoby z zapotrzebowaniem noclegowym na te dni, dokonują odpłatności w wysokości 20 zł na poczet ich zakwaterowania na konto Chorągwi.

Proponujemy aby ChASz odbywał się w podziale na trzy moduły i poziomy:

Moduł 1 – Wiedza (sobota 25 listopada)

Poziom Niebieski
a) Profilaktyka uzależnień
b) Przemoc wobec dzieci – diagnoza i przeciwdziałanie
c) Współpraca z rodzicami

Poziom Zielony
a) Współpraca z samorządem
b) Współpraca z biznesem
c) Współpraca ze szkołą

Poziom Czerwony
a) Harcerstwo jako element polityki społecznej
b) Harcerstwo jako element wychowania patriotycznego
c) Harcerstwo jako element wychowania obywatelskiego

Moduł 2 – Wspólnota

Kuźnice instruktorskie:
Harcerstwo
Społeczeństwo
Kawiarenka dyskusyjna 

Moduł 3 – Integracja

Gra negocjacyjna
Niespodzianki

Dodatkowo podczas ChASz’u odbędą się:

- Zbiórka Komendantów, Skarbników, Członków Komend ds. Programu i Kształcenia Hufców (piątek 24 listopada)

- Warsztaty dla kadry kształcącej obejmujące zagadnienia dotyczące kształcenia kadry z poziomu 2 mapy kompetencji. (sobota 25 listopada)

Wkrótce prześlemy Wam szczegółowy program akcji.

Strofy o Ojczyźnie 2017

2017-10-12 11:57

Finał chorągwiany tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” odbędzie się 3 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 w Domu Kultury „Białogon”, ul. Pańska 1a. Zainteresowane Hufce proszone są o wytypowanie reprezentantów i zgłoszenie do udziału wypełniając i przesyłając załączoną ankietę na adres biuro@kielecka.zhp.pl lub pocztą do 27 października.